Ngoảnh Lại Vẫn Là Anh

Yêu đơn phương bảy năm, hẹn hò ba tháng, tình yêu bỗng hóa tro tàn.

Lúc đầu là anh ngỏ lời cô, "Tiểu Châu, chúng ta hẹn hò đi."

Lúc sau là cô buông bỏ tình yêu này, "Minh Hoài, chúng ta chia tay nhé!"

Lại sau đó anh đuổi theo cô và nói:  "Tiểu Châu, hãy để anh được theo đuổi em."

Tình yêu này là gì đây? 


Nhận xét về Ngoảnh Lại Vẫn Là Anh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ