Ngoảnh Đầu Lại Để Tìm Được Em

Ba năm tìm kiếm em cũng không thể ngờ rằng trong chính ba năm đó em đã phải một mình chịu bao đau khổ.

Chỉ cần một cái ngoảnh đầu lại để nhìn thấy em nhưng lại không thể nhận ra em sớm hơn. 

Liệu anh có còn cơ hội để tìm lại được em không?

Nhận xét về Ngoảnh Đầu Lại Để Tìm Được Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ