Nghiệt Duyên Của Phó Tổng

Năm 20 tuổi, Hứa Đình Thư mất hết tất cả. Trái tim chỉ còn chỗ cho hận thù. Tình yêu là gì chứ? Cô nhất quyết phải để cho kẻ đã hãm hại gia đình cô sống không bằng chết. 

Phó Cận Thành khôn ngoan một đời lại chưa từng nghĩ mình sẽ phải lòng con gái của kẻ thù. 


“Đâu phải anh chưa từng giết tôi? Bây giờ sao lại đắn đo rồi? Không phải anh hận tôi sao? Giết tôi đi.” Cô cười lạnh từ túi lôi ra một con dao sắc nhọn.

Đã đến lúc rồi…

Nhận xét về Nghiệt Duyên Của Phó Tổng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ