Nghịch Thời Chuyển Thế Để Yêu Anh

Đằng Giản Y là một phù thủy không có năng lực, bị người người xa lánh, cười nhạo. Vô tình cô xuyên về đại lục của một triệu năm trước. Ở đây, cô phát hiện những bí mật bị chôn vùi trong dòng lịch sử. 

Nhận xét về Nghịch Thời Chuyển Thế Để Yêu Anh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ