Nghe Bảo Lục Thiếu Không Muốn Yêu
  Lục Dĩ Hiên sao cứ cố chấp không chịu thừa nhận yêu chứ? Giang Tuyết Nghiêm thừa nhận yêu cậu rồi cậu cũng nên thừa nhận yêu cô ấy đi!

“ Không phải là không thừa nhận mà là tôi chưa đủ can đảm bước đến cạnh cô ấy. “

Rõ ràng là đơn phương cô ấy từ năm cấp ba cớ sao cứ giữ mãi chấp niệm đó để làm gì? Chi bằng cứ nói hết ra những tâm tư, suy nghĩ bao năm qua cho đối phương biết. Rốt cuộc Lục Thiếu đây là yêu nhưng không biết hay biết nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận đây? 

Nhận xét về Nghe Bảo Lục Thiếu Không Muốn Yêu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ