Ngày Tớ Gặp Cậu

Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Hiện đại , HE , Tình cảm , Thanh xuân vườn trường , 1v1.Dạ Tinh Hàm công x Bạch Vũ Hải thụ.
Văn án:
Bạch Vũ Hải có cơ hội sống lại một lần, cứu rỗi bạn học Dạ Tinh Hàm.
Cậu chân thành giúp đỡ hắn đi lên đỉnh cao, cuối cùng bị hắn ăn cả thịt lẫn xương.


Nhận xét về Ngày Tớ Gặp Cậu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ