Ngày Mưa Rơi
Ngày mưa mùa hạ hôm ấy có ánh nắng, có giọt mưa rơi đầu mùa, có cuộc tình trong sáng vừa bắt đầu. Vẫn là một ngày mưa mùa hạ, giọt mưa rơi xuống trắng xoá cả mặt đường, xoá đi hết ký ức đôi ta, đập tan giấc mộng năm nào.
"Doãn Minh Viễn, chúng ta chia tay đi."
...
"Lam Giản, đừng bỏ đi nữa được không?"

Nhận xét về Ngày Mưa Rơi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ