Ngày Anh Ấy Đến
Chỉ vì một câu nói ''Chắc tôi đến nơi tầm 3 tiếng'' tôi đã học chạy xe máy trong nửa tiếng, liều mình chạy đến nơi có cậu ấy. Nhưng mà sau đó cậu ấy vì cô gái nhỏ kia mà quay trở về, còn tôi mãi mãi cũng không về được nữa.
Tôi chết vào năm tôi 19 tuổi.

Nhận xét về Ngày Anh Ấy Đến

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ