Nếu Một Ngày Được Chọn Lại
Một tuyển tập các câu truyện theo cảm hứng thường ngày.
"Một ngày phát hiện thì ra ta có quá nhiều lựa chọn, nhìn lại quá khứ, ta bỗng tự hỏi: "Nếu được chọn lại, liệu mình có chọn vậy không?"

Nhận xét về Nếu Một Ngày Được Chọn Lại

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ