Nếu Em Ở Lại, Anh Hứa Sẽ Ngoan

Tình yêu là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng của đôi lứa, nhưng yêu đến mù quáng, si mê, yêu đậm sâu đến mức không muốn chấp nhận mình đang bị lợi dụng thì chính lại là một loại tình cảm không thể giải thích được trong một mối quan hệ trai gái thường ngày này. Tuy nhiên, trong cuộc sống này, rất nhiều người chấp nhận bị lừa dối, bị lợi dụng chỉ để có thể bên cạnh người mình yêu thương. Tình yêu như vậy liệu có hạnh phúc?

Nhận xét về Nếu Em Ở Lại, Anh Hứa Sẽ Ngoan

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ