Nếu Biết Mất Nhau Lại Đau Như Thế

Vì quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều lừa dối mà quyết định ly hôn. Mộ Tinh tự mình ôm theo bệnh tật và trái tim vỡ nát đến một chân trời xa lạ, vốn dĩ là muốn lặng lẽ chết đi. Nửa năm sau, cô chỉ còn là một linh hồn mắt phàm không nhìn thấy được, cứ vậy mà quay về bên cạnh người mình chưa từng hết yêu. Nhưng cũng từ đó mà khám phá ra được những góc khuất trong trái tim của mình và của người mà khi còn là một người đương sống không thể nào hay biết được...

Nhận xét về Nếu Biết Mất Nhau Lại Đau Như Thế

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ