Nên yêu hay nên hận đây, bệ hạ của ta.
Khi chàng mất tất cả, chàng có ta bên cạnh. Khi chàng có tất cả, ta mất chàng...

Nhận xét về Nên yêu hay nên hận đây, bệ hạ của ta.

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ