Nếm Trải Mật Ngọt

Văn án:

"Cô làm vỡ bảo vật gia truyền vô giá nhà tôi. Vào tù hay là người nhà thay cô thực hiện? Cô chọn đi."

Người đàn ông lạnh lùng, cao cao tại thượng nói, khiến Triệu Hi sợ trắng mặt. 

[Người đàn ông thích tự vả x Cô gái nhỏ mềm nhưng không yếu] 

Nhận xét về Nếm Trải Mật Ngọt

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ