Nam Phụ Phản Diện Chỉ Muốn Ăn No

Đường Thần không chết, cậu bị trói định với một hệ thống kỳ quặc.

Tiểu Thống: “Baby, cuộc sống trước đây của cậu hẳn là mệt mỏi lắm!”

Đường Thần ngẩn mặt nhìn nó: “Sao nhóc biết được hay thế.”

Tiểu Thống: “Cậu đừng lo, mệt mỏi đã qua đi, chào đón cậu là một cuộc sống mới!”

Nghe hệ thống nói lời đa cấp, Đường Thần chỉ biết ừ một tiếng, cũng không thể làm đứa nhỏ buồn rầu vì mình thiếu phản ứng được.

Hệ thống: “Chỉ cần cậu sống sót là được, chúng ta sẽ có thịt ăn rồi!”

Đường Thần: “...” Đầu năm nay làm hệ thống có vẻ không dễ dàng, thịt cũng không có mà ăn luôn.

Nhận xét về Nam Phụ Phản Diện Chỉ Muốn Ăn No

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ