Nam Chính Mau Tới Đây

Chỉ vì một sự cố, mà khiến cho Biện Quang Khải bị kéo vào trong hệ thống xuyên không dành cho nữ, đã ràng buộc ký hợp đồng nên chỉ có thể đi làm nhiệm vụ qua các thế giới xong mới có thể quay trở lại thế giới của mình.

Các nam chính, đừng ngoan cố nữa, hãy ngoan ngoãn ngã vòng trong lòng của tui!

Có rất nhiều nam chính anh tuấn, gia thế lại hiển hách nhưng không muốn

hưởng thủ lại cao chạy xa bay theo nữ chính.


Nhìn mở mắt ra nhìn xem, đừng để bị nữ chính tẩy não mà vứt bỏ tất cả a!


Nam chính, anh mau tới đây!

Nhận xét về Nam Chính Mau Tới Đây

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ