Mười Kiếp Luân Hồi - Nắm Lấy Tay Em

Thể loại: Đam mỹ, ngược, NP.

Bối cảnh: Tương lai, khoa học viễn tưởng, quân đội, cơ giáp, Liên Minh ngân hà, có sáu giới tính: Nam Alpha, omega, beta ; Nữ Alpha, omega, beta.

Giới thiệu:

“Em có yêu anh như yêu cậu ấy không?”

“Nắm lấy tay em, em sẽ cho anh câu trả lời.”

Nhận xét về Mười Kiếp Luân Hồi - Nắm Lấy Tay Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ