Mức Nhiệt Nóng Bỏng

Một người trong tối quanh năm máu đẫm mưa tanh, sống một cuộc sống bị người người miệt thị.


Một người ngoài sáng tương lai sáng lạn, tài sắc vẹn toàn được người người yêu mến.


Vốn dĩ giống như nước giếng nước sông, mãi mãi như hai đường thẳng song song. Hắn chính là không dám tiến, còn cô thì sợ không dám lùi. Người bù người đắp, chắp vá khiếm khuyết của nhau, về sau chính là không thể nào dứt ra được.


"Nhóc con, chúng ta... kết hôn đi."


"Hả?"


"Hả cái gì? Tôi nói chúng ta kết hôn đi."


"Không phải lúc trước chú nói không muốn kết hôn với em sao?"


"Lúc trước khác bây giờ khác. Lúc đó là do tôi giữ giá, còn giờ thì thiếu em sống không nổi."


* Lưu ý: Mọi tình tiết trong truyện đều dựa hoàn toàn vào trí tưởng tượng của tác giả (tức viễn tưởng 100%), tuyệt đối không có ý xúc phạm hay hạ bệ một cá nhân hay một tập thể, một tổ chức nào, đặc biệt là pháp luật và chính trị. Truyện có nhiều yếu tố 18+ (cao H), không khuyến khích các bạn dưới 18 tuổi đọc.

Nhận xét về Mức Nhiệt Nóng Bỏng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ