Một Trường Oanh Liệt
Truyện lấy bối cảnh Việt Nam những năm 549-571.
Năm 547, Triệu Quang Phục nhận ủy thác của Lý Nam Đế lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lương, trước lực lượng đông đảo của quân Lương, Triệu Quang Phục phải rút quân lui về giữ tại đầm Dạ Trạch.
Năm 548, sau khi Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục tự xưng Triệu Việt Vương, cuộc chiến chống lại chế độ cai trị của phương Bắc như thế nào, nghĩa vua tôi, tình cha con, và trên hết là lòng tự tôn dân tộc sẽ được thể hiện thế nào dưới góc nhìn của tác giả? Mời các bạn cùng đón đọc.

(Lưu ý: Mặc dù truyện chủ yếu dựa trên các sự kiện lịch sử có thật, nhưng những diễn biến và chi tiết được viết dựa trên sự tưởng tượng và hư cấu của tác giả. Truyện không có giá trị tham khảo về mặt lịch sử.)

Nhận xét về Một Trường Oanh Liệt

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ