Một Sợi Tương Tư Vạn Niệm Sầu

Giang hồ đồn đại, giáo chủ Huyền Thiên Minh, thân mang huyết hải thâm cừu, bị trưởng lão ma giáo nhặt trở về làm dược nhân, từng bước, từng bước, đạp lên máu tươi mà trở thành giáo chủ.

Ta chính là ám vệ bên cạnh người, một ám vệ không đủ tư cách len lén nảy sinh tình cảm với người.

Cho đến khi, cô nương đó xuất hiện...

...

Note:

Không "thuần Việt"

Truyện hư cấu, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, không hề nhắm vào bất cứ cá nhân tổ chức nào

Nhận xét về Một Sợi Tương Tư Vạn Niệm Sầu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ