Mộng

Có những giấc mộng khiến chúng ta không thể nào quên được, những giấc mộng ấy ám ảnh, quấn lấy tâm trí chúng ta, khiến cho ta cứ phải nhớ nhung, day dứt, cũng có khi bồn chồn, hốt hoảng, suy nghĩ mãi.


Yên - một người bình thường hơn cả bình thường, là người có những giấc mơ có thể tự điều khiển theo ý niệm của mình, nhưng đối với cuộc sống hiện thực lại có chút không thể thích ứng được.


Cuộc sống trong những giấc mơ khiến cho Yên cảm thấy cuộc sống hiện thực này thật sự quá mệt mỏi.


Một ngày nọ, Yên phải chọn lựa giữa việc sống trong những giấc mơ, hay phải quay về với thế giới hiện thực mà cô chán ghét.

Nhận xét về Mộng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ