Mộng Tam Sinh

   "Nhân sinh như một giấc mộng, tỉnh mộng ta và chàng đứt duyên."

Nhận xét về Mộng Tam Sinh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ