Mơ Giấc Ngàn Sao
Truyện Mơ Giấc Ngàn Sao đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngự bầu trời lấp lánh...

Năm đứa trẻ, những sứ giả bóng tối bị nguyền rủa trên chính quê hương của mình, bị xem là tội đồ gây nên sự suy tàn của lục địa So. Chúng phải tìm đường sống từ cõi chết, vớt vát niềm tin còn sót lại của chính mình để có thể cứu lấy chính bản thân, cứu lấy những người thân yêu của chúng, bạn bè và cả quê hương đã ruồng rẫy chúng.

Ước mộng hóa tro tàn...

Và, không để cho nó xảy ra thêm một lần nào nữa.


Nhận xét về Mơ Giấc Ngàn Sao

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ