Mợ Cả Lắm Chiêu (Chồng Tôi Là Tên Thiểu Năng Láu Cá)

Mười tám tuổi người ta vào đại học, bắt đầu một hành trình đầy tươi sáng cho một thanh xuân tươi đẹp đáng nhớ. Mười tám tuổi của tôi là chuẩn bị làm dâu. Mà người chồng tôi không hề quen biết lại là một người sống thực vật đã mười năm có lẻ. Trước khi là người thực vật thì anh ta lại là một người thiểu năng... Chỉ là vì ước nguyện cuối cùng của bà vì mọi người và vì chính lương tâm của tôi,... tôi không thể ngoảnh đầu...

Nhận xét về Mợ Cả Lắm Chiêu (Chồng Tôi Là Tên Thiểu Năng Láu Cá)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ