Mợ Ba

Ngày cưới, cậu hứa với mợ, cả đời chỉ có mình mợ là vợ.

Vậy cớ sao cậu lại không giữ lời? Cậu nỡ lòng nào để nơi chốn khuê phòng lạnh lẽo, chỉ có mình mợ quạnh hiu với ngọn đèn sớm tối?

Sao cậu nỡ phụ người con gái từng vì cậu mà hy sinh cả tuổi xuân? Sao cậu nỡ quên mợ để vui đùa với người khác?

Sao cậu lại quên lời hứa năm nào rồi?

Nhận xét về Mợ Ba

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ