Minh Uyên Chỉ Bị Mất Trí Nhớ Mà Thôi

Tên: Minh Uyên Chỉ Bị Mất Trí Nhớ Mà Thôi

Tác Giả: Huyền Ngọc Châu Sa

Thể Loại: cung đình, bí ẩn, giam cầm, bệnh kiều công x ngu ngơ thụ

Giới Thiệu: 

Minh Uyên là một kẻ ngốc.

Ở trong hoàng cung này ai cũng nói như vậy.

Bảo hắn ngu ngơ khờ khạo, cái gì cũng không biết.

Nhưng ít ai hiểu rằng Minh Uyên không hề ngốc.

Hẳn chỉ bị mất trí nhớ mà thôi.

Người mất trí nhớ khác người ngốc ở chỗ, người ngốc thì học gì cũng quên, còn người mất trí nhớ thì quên những gì mình đã từng học.

Bởi vì những chuyện ngày xưa cái gì cũng quên sạch, nên có nhiều việc cần làm nhưng không biết làm thế nào, có những người cần gặp nhưng cũng không biết gặp ra làm sao. Sinh hoạt hằng ngày trong cung có phần hơi lúng túng.

Nhưng mà Minh Uyên không hề mặc cảm. Hắn cảm thấy cái gì đã quên thì học lại là được rồi.

Tứ thư ngũ kinh, có thể học.

Cầm kỳ thi họa, có thể học.

Nghi lễ cung đình, có thể học.

Cách phục vụ quân vương trên giường, cũng có thể học nốt.

Nhận xét về Minh Uyên Chỉ Bị Mất Trí Nhớ Mà Thôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ