Minh Hôn Âm Dương

Tô Dạ Uyển - cô sinh viên thế kỷ 21 bị giết, bị đưa về thời xưa. Ở đây máu của cô được dùng để cứu người và bị ràng buộc với người đó bằng âm hôn. Mọi chuyện ly kỳ xảy ra, ai mới là người cô yêu thật sự? Xung quanh đó là âm mưu của gia tộc, liệu rằng cuối cùng cô có bình an quay về không?

Nhận xét về Minh Hôn Âm Dương

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ