[Mau Xuyên] Có Người Sủng Ta

Trích đoạn:

Lạc Hoa: Đại lão sủng ta, thương ta, yêu ta! Ta không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân... Ân, là ôm đùi.

Lâm Nhiễm: Vợ ta, ta sủng, ta thương, ta yêu. Đừng sợ! Lâm Nhiễm sẽ hộ Lạc Hoa...


Cp: Lạc Hoa (thụ) x Lâm Nhiễm (công)

Tóm tắt: Phế vật ngu ngốc luôn nghĩ ôm đùi thụ và Toàn Năng Đại lão mỹ nhân công.

Nhận xét về [Mau Xuyên] Có Người Sủng Ta

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ