(Mạt Thế) Nam Chính Trọng Sinh Trở Thành Nam Phụ, Bị Nam Chính Đè

Câu chuyện về một nam chính hy sinh trong mạt thế, trọng sinh về làm nam phụ trước mạt thế được anh công trọng sinh vào người nam chính từng bước chinh phục, thụ bởi vì có lỗi với nam phụ lúc tận thế mà quyết định công lược nam chính là người nam phụ yêu, nam chính trọng sinh trong quá khứ được nam phụ cứu trước tận thế nên quyết định sẽ bảo vệ cho nam phụ trong tận thế sắp tới, song song luyến ái, thay đổi quá khứ, trừng trị kẻ hãm hại nam phụ và nam chính ở quá khứ, tiêu diệt boss cuối không thể ngờ tới, những tình huống dỡ khóc dỡ cười giữa anh công thuộc tính phúc hắc và em thụ thẳng không muốn thừa nhận bản thân vốn là cong.

Anh công thuộc tính phúc hắc ( Cao Dư Trạch ) x em thụ thuộc tính ngạo kiều ( Thụy Đông ).

Nhận xét về (Mạt Thế) Nam Chính Trọng Sinh Trở Thành Nam Phụ, Bị Nam Chính Đè

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ