Mạt Thế: Bệnh Độc C - X

Tưởng chừng như cơn đại nạn của nhân loại đã qua đi, nhưng thật ra đây mới chỉ là bắt đầu của một thảm họa. 

Nhận xét về Mạt Thế: Bệnh Độc C - X

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ