Mặn Mặn Ngọt Ngọt

Cứ tưởng là tình một đêm sau đó chấm dứt tất cả không ngờ nó lại là sợi dây gắn kết tình yêu giữa Tố Cẩm và Quý Dương.


"Ly hôn với tên kia xong rồi thì mau chịu trách nhiệm với anh đi."


"Mọi người ơi, cô ấy lấy mất tinh trắng của tôi mà không thèm chịu trách nhiệm, tôi khổ quá mà."


Những lần vô sỉ đến từ anh, nhưng rào cản lớn đến vậy, Tố Cẩm sẽ chấp nhận hay không?

Nhận xét về Mặn Mặn Ngọt Ngọt

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ