Chương 83: Quyển 1 - Đưa ra bản kế hoạch

LX D.D.D 1730 từ 21:34 15/06/2022

Bạn cần 651 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 456

Đọc chương này bằng 10

Đọc chương này bằng 10

(1): phòng y tế ở tầng hai
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về LX

Số ký tự: 0