Lừa Tình

Thể loại: Hiện đại, nữ chủ, trả thù, sảng văn, ngược luyến, H+.

CẢNH BÁO:

1. Truyện sắc, hậu kỳ trả thù có nhiều cảnh bạo lực, không phù hợp cho trẻ vị thành niên.

2. Nam chính là người nữ chính ghét nhất.

3. Nữ chính không sạch.

4. Đa số các nhân vật nam xuất hiện đều là đối tượng trả thù của chị đẹp, đứa nào đứa nấy đều có chỗ chó của nó. Có đứa chó từ trong trứng, có đứa sau này chó, có đứa chó ngầm, chó từ từ, nhưng chung quy đều là cá trong bể của chị.

5. Tam quan nhân vật không đại diện cho tam quan tác giả, vui lòng không đánh đồng.

Giới thiệu:


Chu Uyển sống hai mươi lăm năm trên đời, quen biết không ít lũ đàn ông thối tha. 


Có kẻ từng yêu, có kẻ tin tưởng, cũng có kẻ nhìn thôi cô đã thấy ghê tởm.


*


Hai mươi ba tuổi, bị hủy diệt, bị vứt bỏ, bị giày vò sống không bằng chết.


Những kẻ hận cô thấu xương, cô cũng chán ghét chúng tận xương tủy.


Mở mắt tỉnh lại, Chu Uyển thề rằng phải khiến tất cả những kẻ từng tổn thương cô phải trả giá đắt...


Đắt như chính mạng chó của chúng vậy!

Nhận xét về Lừa Tình

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ