Lừa Em Về Nhà

Như Ý chỉ vì một phút bốc đồng, kí hợp đồng “người yêu” qua giám đốc công ty môi giới Chu Yến, nói toẹt ra là bạn thân cô.

Không ngờ ngày gặp mặt đối tượng, Như Ý chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, cống thoát nước cô cũng cam lòng. Vị “thuê” cô chẳng phải là người sếp cô hàng đêm đều hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn đây sao.

Nghiệt duyên, nghiệt duyên!!!

Cho đến khi...

“Giám đốc, mẹ anh đem tặng nhẫn gia truyền cho tôi, tôi có nên nhận không?”

“Nhận lấy.”

“Giám đốc, cha anh đem tặng sổ đỏ nhà đất cho tôi, tôi có nên nhận không?”

“Nhận lấy.”

“Giám đốc, anh đem tặng nhẫn cưới cho tôi, tôi có thể không nhận không?”

“Dám không nhận, đuổi việc.”

Như Ý khóc, quyền dân chủ đâu chứ, tự do con người đâu chứ, bình đẳng giới đâu chứ??? Cô bị giám đốc nhà cô kéo đến cục dân chính rồi đây này!!!

Nhận xét về Lừa Em Về Nhà

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ