Lừa Cưới Vợ Yêu

Chỉ là tình một đêm thôi mà? Cũng đã trưởng thành rồi, Thái Lãnh Khiêm lại mặt dày vác thân đến cửa đòi Diệp Tố Khởi chịu trách nhiệm? 


Còn lẻo mép với ba mẹ cô? Khiến cho hai người họ quay sang chê bai cô?


Có nhầm lẫn gì không thế?


Rốt cuộc làm cách nào để đá bay tên Thái tổng bỉ ổi, vô liêm sỉ này đây?

Nhận xét về Lừa Cưới Vợ Yêu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ