Love Me? (Yêu Tôi?)

"Cậu đã từng nói... chỉ cần tớ nói đủ 100 từ 'tớ thích cậu' thì cậu sẽ chấp nhận tớ, có đúng không?"

"Không sai."

"Vậy cậu nghe đây." Cô thở dài một tiếng, lấy hơi cho câu sắp nói.

"Tớ từ bỏ."

"..."

Đọc đi rồi biết.


Nhận xét về Love Me? (Yêu Tôi?)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ