Lớp Tôi Chuyển Sinh Thành Anh Hùng Nhưng Tôi Lại Thành Chúa Tể?

Charles Evans là một học sinh cấp ba, những chuỗi ngày trung học phổ thông của cậu tưởng êm đẹp bởi lớp vỏ bọc cậu tạo nên để che đậy quá khứ bi thảm của bản thân. Cho đến khi những người bạn cùng lớp cùng bản thân bị dịch chuyển đến thế giới kiếm và ma thuật. Ở một thế giới xa lạ, nơi cậu tìm thấy tia sáng cứu lấy bản thân ra khỏi đáy vực thẳm và biết được thân phận thật sự của chính mình.

Nhận xét về Lớp Tôi Chuyển Sinh Thành Anh Hùng Nhưng Tôi Lại Thành Chúa Tể?

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ