Lời Ước Hẹn Muộn Màng

Lộ Khiết lỡ đem lòng si mê một người đàn ông không yêu thương mình, người đã cứu cô một mạng và cũng là người giết chết trái tim cô sau này...

Hắn căm ghét cô, nhưng vẫn đồng ý cưới cô, và như hắn từng cay độc nói với cô rằng: “Cả đời này, đừng hòng tôi đối xử tốt với cô, dù chỉ một ngày…”

Thế nhưng nửa năm sau, hắn lại kéo cô vào lòng ôm như ôm cả mạng sống của mình: "Cả đời này, đừng hòng tôi buông em ra, dù chỉ là một khắc..." 

Nhận xét về Lời Ước Hẹn Muộn Màng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ