Lời Ước Hẹn Mười Năm

Tôi có một lời hứa.

Đó là một lời hứa dành cho chính bản thân tôi.

Lời hứa này kéo dài mười năm, từ khi tôi mười bảy đến khi tôi hai mươi bảy tuổi.

Lời hứa đó là, mười năm sau, tôi sẽ nói rằng cậu đã từng là người mà tôi thích.

Nhận xét về Lời Ước Hẹn Mười Năm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ