Lời Ly Biệt

Cuộc đời có quá nhiều lối rẽ, con người lại quá nhát gan.
Nếu ở bên nhau mà ngày ngày oán trách, thì cái kết đẹp nhất cho chuyện tình của đôi mình, có lẽ là chia tay.

Nhận xét về Lời Ly Biệt

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ