Lỡ Khi Em Về

Đã hơn 10 năm kể từ ngày Thơ đi lấy chồng, Tú - người yêu cô, vẫn chưa có người bên cạnh, mặc sự thúc ép của bà Hường, mẹ anh. Bà Hường đổ mọi tội lỗi lên đầu Thơ. Bà cho rằng Thơ đã bỏ bùa mê thuốc lú, rồi nhẫn tâm phụ bạc con trai bà, gây ra nông nỗi Tú đã ngoài 30 mà vẫn chưa lấy vợ. Tú lầm lũi đón nhận mọi giận dữ của mẹ mình. Anh có lí do của anh. Và trái tim có lí do của nó...

Nhận xét về Lỡ Khi Em Về

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ