Linh Mộc Tầm Duyên

Tôi sẽ đi, sẽ tìm thấy người, sẽ trả món nợ ân tình này.

Trái tim bằng gỗ sẽ một lần nữa sống dậy trước vẻ đẹp của nhân gian!

Nhận xét về Linh Mộc Tầm Duyên

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ