Linh An Thiên Lượng

“Em đã từng đau khổ bao giờ chưa? 


Chắc là có nhỉ, ai cũng có lúc đau khổ mà. 


Vấn đề là em đã từng đau khổ đến mức nào rồi?” 


Nghe kể rằng có một kẻ may mắn giàu sang đem lòng yêu một kẻ nghèo túng tốt bụng.

Nhận xét về Linh An Thiên Lượng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ