Liễm Nghiễm Hoa Mộng

Hoa đào bay tán loạn...

Dệt thành một hồi mộng ảo...

Quấn lấy mảnh tình si của ai...

Vì ai thấm đẫm huyết sắc...

Vì ai sầu bi rơi lệ...

Vì ai dốc tận tâm can...

Nhận xét về Liễm Nghiễm Hoa Mộng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ