Lệ

Bạn đã từng nghe đến Lệ phi chưa? 


Tử Cấm Thành truyền tai nhau rằng, nếu bắt gặp Lệ Phi tuyệt đối không ngẩng đầu.


Lệ phi là điều cấm kỵ, nếu ngẩng đầu khuôn mặt xinh đẹp của bạn sẽ bị nàng ta rạch thành từng nhát, máu chảy khắp nơi...


Tại sao nàng ta làm như vậy? 


Cũng vì chữ Tình...


Lệ phi đáng trách. Trách nàng vì chữ Tình chẳng màng miệng lưỡi thiên hạ, trách nàng vô tâm với cả thiên hạ vì tâm nàng đang đặt ở chỗ Đế Vương, trách nàng độc ác muốn gây sự chú ý với Đế Vương mà không tiếc giết chết những kẻ ngán đường.


Người đáng trách cũng có lúc đáng thương...

Nhận xét về Lệ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ