Lệ Ai Lệ Ta
Giọt lệ hạnh phúc của chàng rơi vì ta, giọt lệ đau thương của ta rơi vì chàng. Chàng không trách ta, ta biết. Nhưng tất cả mọi việc không liên quan đến chàng nhưng tại sao chàng và cả gia tộc chàng lại phải chịu. Chàng cứ trách ta, hận ta, oán ta đi đừng như thế. Cho dù chàng được rửa oan, nhưng ta không thể gửi đến chàng lời xin lỗi nữa rồi. Cho dù kiếp nay hay là kiếp sau ta vẫn sẽ yêu chàng. 

Nhận xét về Lệ Ai Lệ Ta

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ