Lấy Chồng Quyền Thế

Lấy Chồng Quyền Thế là cảm giác như thế nào? 

***

Anh ta đòi nợ, nhưng lại đòi cưới luôn cả cô. 

Người đàn ông có lạnh lùng, khô khan nhưng lại cực kỳ nuông chiều em. 


Trích: 


"Là người phụ nữ của Trịnh Thiên Hàn tôi, ai dám bắt nạt em?"


"Em không phải là thay thế, em là duy nhất!" 


"Thứ mà anh đã thích, anh nhất định sẽ trân trọng nó cả cuộc đời."


Ngôn tình ngọt ngào, truyện có yếu tố 18+ drama...


Nhận xét về Lấy Chồng Quyền Thế

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ