Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Văn án:


Năm hắn 15 tuổi, như sắp đặt, hắn vừa gặp đã mặc định cô bé kém hắn những 10 tuổi là một nửa của mình, trong mọi thời khắc đều muốn bên cạnh cô bé ấy.


Năm hắn 23 tuổi, hắn trở thành viện trưởng được mọi người tôn sùng, nắm trọn mọi thứ trong tầm tay, bấy giờ cũng là lúc cô bé hắn yêu xảy ra biến cố lớn, chính hắn đã dùng thân phận anh họ để bảo bọc lấy nó, cho nó một gia đình hoàn chỉnh.


Hai năm sau, cô bé ấy đã hoàn toàn xem hắn là gia đình, là vương, là tín ngưỡng...

Nhận xét về Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ