Lần Nữa Theo Đuổi Em

Vốn là một thạc sĩ kinh tế tốt nghiệp đại học nổi tiếng. Vì yêu anh cô cam nguyện ở nhà trở thành một người nội trợ. Thế nhưng hết lần này đến lần khác cô bị anh làm tổn thương.

Chịu đựng đủ rồi cô quyết định ly hôn. Thế nhưng sau ly hôn người này lại hết lần này đến lần khác đeo bám lấy cô.

Nhận xét về Lần Nữa Theo Đuổi Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ