Làm Vợ Tổng Thống

Sau 5 năm đi khắp nơi trên thế giới, Dương Ngọc Uyển trở về nước S.


Dương Ngọc Uyển: "Tôi muốn làm phu nhân tổng thống!"


Cố Lâm Anh: Chú già quá rồi, không xứng với cháu gái!


Dương Ngọc Uyển: ... không già không già!


Bìa truyện: Miu

Nhận xét về Làm Vợ Tổng Thống

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ