Lâm Tiên Sinh, Muộn Rồi!

- Ca ca anh không tin em? 


 - Đúng. 


- Được, tốt nhất là anh giam em vào đấy cả đời.


 - Đừng doạ tôi An Tuệ trả giá đi. 


3 năm trước hắn vì một phút nóng giận liền tống cô vào tù. 


Hắn cho rằng cô chính là đã xuống tay với người hắn yêu làm cô ấy cùng con hắn chết trẻ một xác hai mạng người.

 

3 năm sau cả Hải Thành ai cũng cho rằng chủ nhân của Lâm Gia “Lâm Hưng“ này điên rồi cứ khư khư giữ lấy “phạm nhân“ này bên cạnh.

Có lẽ là hắn không ngờ đến người hắn hận chỉ muốn bóp chết kia lại chính là tử huyệt duy nhất của cuộc đời hắn. 


Cái hiểu lầm đáng chết của hắn mà khiến cho cuộc đời nhị tiểu thư Từ An Tuệ chìm xuống ngục tối không thể quay đầu.


Cũng có thể hắn không biết chỉ vì vài phút bốc đồng của hắn mà vị “Thanh mai“ này của hắn suýt thì tụng táng theo người hắn cho là nạn nhân.

Nhận xét về Lâm Tiên Sinh, Muộn Rồi!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ